Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the category “homework”

[1E] Use of English 01

Class 1E,
you are welcome to follow the link to access grammar exercises.
Enjoy 🙂

Advertisements

[1E] the present simple vs continuous tense

Class 1E,
you are welcome to follow the link to access grammar exercises on the present simple vs present continuous tense.
Students are kindly asked to print out the page, fill in the blanks and hand it in – the deadline is Monday 15th.
Enjoy 🙂

 

[2a] Homework unit7 grammar

Unit 7 part1 Reported Speech
Unit 7 part2 summative practice

Homework class2d 21.05

Słowotwórstwo zad1

Słowotwórstwo zad2

Have something done

Konstrukcji have something done używamy: 

– Gdy chcemy powiedzieć o czymś, co zostało zlecone komuś do zrobienia, wykonania dla nas.

I had my car repaired. – Zleciłem komuś naprawę samochodu.

– W sytuacjach nieprzyjemnych, – np. gdy mówimy o jakiejś kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu itp.

He has his wig blown away by the wind. – Jego peruka została porwana przez wiatr.

I had my car stolen – Ukradli mi samochód.

Porównajmy zdania:

I repaired my pen – naprawiłem swój długopis (sam to zrobiłem)

I had my pen repaired – naprawiłem swój długopis (nie sam – zleciłem naprawienie go komuś).

Kate cut her hair – Kate obcięła włosy (obcięła je sama)

Kate had her hair cut – Kate obcięła włosy (nie zrobiła tego sama, ktoś zrobił to za nią)

Tworzenie: 

Podmiotem zawsze jest człowiek. Konstrukcję have something done tworzymy następująco:

Have / get + dopełnienie + czasownik w III formie

Przykłady w różnych czasach:

present simple  –  She has her room painted.

present continuous  –   She is having her room painted.

past simple   –  She had her room painted.

past continuous   –  She was having her room painted.

present perfect  –   She has had her room painted.

present perfect continuous  –   She has been having her room painted.

past perfect   –  She had had her room painted.

past perfect continuous  –   She had been having her room painted.

future simple   –  She will have her room painted.

future continuous   –  She will be having her room painted.

Czasownik ‘to have’ w konstrukcji have something done tworzy swoje pytania i przeczenia w oparciu o operatory poszczególnych czasów: do/does w present simple i did w past simple.

Przykład:

Did she have her room painted?

She doesn’t have her room painted.

Zamiast have możemy użyć również get.

Przykład:

Get – używamy w zdaniach formalnych.
Have – używamy w zdaniach nie formalnych.

She has had it painted = She has got it painted.
She often has it painted = She often gets it painted.

EXERCISES:

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/participles/exercises?08

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1759

http://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_09_012e?cc=pl&selLanguage=pl

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-76121.php

http://angielski.na6.pl/have_sth_done_cwiczenia

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.havdon.p.htm

Passive voice – strona bierna

Podobnie jak w języku polskim tak i w języku angielskim zdania występują w tzw. stronie czynnej (active voice) oraz stronie biernej (passive voice). Przy przekształceniu strony czynnej na stronę bierną dokonujemy zamiany podmiotu i dopełnienia zdania. Innymi słowy dopełnienie staje się podmiotem a podmiot staje się dopełnieniem w zdaniu w stronie biernej.

Angielska stronę bierną (passive voice) tworzymy niemalże tak samo jak polską, czyli za pomocą odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz formy Past Participle, czyli trzeciej formy z tabelki czasowników nieregularnych lub końcówki -ed dodanej do czasowników regularnych. I tak, strona bierna w określonych czasach będzie wyglądać:

forma ‘to be’
dla danego czasu
past participle
(III forma)
Present Continuous A book is being written.
Books are being written.
Present Simple A book is written.
Books are written.
Present Perfect A book has been written.
Books have been written.
Past Simple A book was written.
Books were written.
Past Continuous A book was being written.
Books were being written.
Past Perfect A book had been written.
Books had been written.
Future Simple A book will be written.
Books will be written.
modal verbs A book can/could/may/might/should/would + be written.
Books can/could/may/might/should/would + be written.

https://www.ang.pl/cwiczenia/strona-bierna

http://www.e-angielski.com/gramatyka/passive-voice-revision

https://www.ang.pl/cwiczenia/943

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive

http://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercises.html

Homework***14

testy

 [OPEN

This homework exercise is meant for those students  [class 2F] who are willing to learn more than the regular classroom lessons. Feel free to join and fill in the exercises.  Send your answers using the comment box and don’t forget to sign it with your name.
Every comment is welcome:)

 The task is open from 9 pm to 10 pm today
Good luck!

Homework***13

matura-explorer-extra

 The task is open from 9 pm to 10 pm

 [OPEN]   [OPEN KEY]

This extra exercise is meant for those students  who are willing to learn more than the regular classroom lesson. Feel free to join and fill in the exercises.  Send your answers using the comment box and don’t forget to sign it with your name.
Every comment is welcome:)

Good luck!

:)

Homework***12

matura-explorer-extra

 [OPEN]   [OPEN KEY]

This homework exercise is meant for those students  who are willing to learn more than the regular classroom lesson. Feel free to join and fill in the exercises.  Send your answers using the comment box and don’t forget to sign it with your name.
Every comment is welcome:)

 The task is open from 9 pm to 10 pm today
Good luck!

and the winners are:
(in the order of replies sent in)

Malgorzata 1f  18/24
Kamila 1f  15/24

Joanna 1f  15/24
Radosław 1a  11/24
Mateusz 1f  17/24
Klaudia 1f  17/24
Tomasz 1f  20/24
well done, congratulations :)

Homework***11

matura-explorer-extra
 [SAVE]   [SAVE KEY]

This homework exercise is meant for those students  who are willing to learn more than the regular classroom lesson. Feel free to join and fill in the exercises.  Send your answers using the comment box and don’t forget to sign it with your name.
Every comment is welcome:)

The task is open from 9 pm to 10 pm
Good luck!

and the winners are:
(in the order of replies sent in)

Kamila  10/23   db
Joanna 10/23  db
Rafał 1A  12/23  db
Radosław  1A 13/23  db
Tomasz  15/23  +db
well done, congratulations 
:)

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: