Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the category “grammar”

[1E] Use of English 01

Class 1E,
you are welcome to follow the link to access grammar exercises.
Enjoy 🙂

Advertisements

[3D/3F] Grammar task 13

Extra practice for Matura 2019
poziom podstawowy
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:
grammar practice 13

[3D] Grammar task 12

Extra practice for Matura 2019
poziom rozszerzony
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:
grammar practice 12

[3D/3F] Grammar task 11

Extra practice for Matura 2019
poziom podstawowy
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:
grammar practice 11

[1E] The Present Perfect vs Continuous Tense

Present Perfect używa się: Present Perfect Continuous używa się:
  • chcąc zaznaczyć skutek czynności:

I have painted my ceiling. The ceiling was gray – now it is blue.
(Pomalowałam swój sufit.
Był szary – teraz jest niebieski.)

  • chcąc zaznaczyć kontynuację czynności:

I have been painting my room. My clothes are covered in paint.
(Malowałam swój pokój.
Moje ubranie pokryte jest farbą.)
(Czynność prawdopodobnie nie jest zakończona lub zakończyła się na krótko przed wypowiedzeniem zdania.)

  • odpowiadając na takie pytania, jak: how much?, how many?, how many times? – mówiąc o czynnościach zakończonych:

How many articles of that magazine have you read?
(Ile artykułów przeczytałeś z tej gazety?)

How many songs have they played?
(Ile piosenek już zagrali?)

  • odpowiadając na takie pytania jak: how long? – mówiąc o czynnościach, które cały czas trwają:

 

How long have you been reading that magazine?
(Jak długo czytasz już ten magazyn?)

They have been playing the guitar since 3:00 o’clock.
(Grają na gitarze już od 15:00.)

  • opisując czynności, które odbyły się w nieokreślonym momencie w przeszłości; pytania przyjmują zazwyczaj schemat: Have you ever? (Czy ty kiedykolwiek?)

Have you ever played basketball?
(Czy ty kiedykolwiek grałeś w koszykówkę?)

  • wyciągając wnioski na temat tego, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości:

Where have you been? Have you been playing basketball? You are sweaty!
(Gdzie byłeś? Grałeś w koszykówkę? Jesteś cały spocony!)

  • podkreślając rezultat czynności:

I have answered the questions; here they are. (Odpowiedziałem na pytania – są tutaj.)

  • chcąc zwrócić uwagę na daną czynność:

I have been answering the questions all the morning.
(Odpowiadałem na pytania przez cały poranek.)

Rezultat akcji z przeszłości jest ważny w teraźniejszości np:
He’s broken his arm. (Jest on złamana w tym momencie)
Akcje zaczęte w przeszłości, które trwają do teraz np:
I have been running for three hours now.
W Present Perfect nacisk jest na skutek czynności przeszłej w teraźniejszości, konkretną rzecz. Present Perfect Continuous kładzie nacisk na czas trwania czynności przeszłej do chwili obecnej.

https://www.e-ang.pl/

https://www.ang.pl/cwiczenia

http://testyourenglish.pl/

[2A] Passive Voice & Have sth Done

Passive Voice:

Have sth Done:

[3D] Grammar task 10

Extra practice for Matura 2019
poziom rozszerzony
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:
grammar practice 11

[1E] the present simple vs continuous tense

Class 1E,
you are welcome to follow the link to access grammar exercises on the present simple vs present continuous tense.
Students are kindly asked to print out the page, fill in the blanks and hand it in – the deadline is Monday 15th.
Enjoy 🙂

 

[3D/3F] Grammar task 7

Extra practice for Matura 2019 poziom podstawowy
[struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:  grammar practice 7

[3D] Tenses (mix)

Grammar tenses – extra exercises

follow the link: mixed tenses

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: