Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the month “September, 2018”

[3D] Tenses (mix)

Grammar tenses – extra exercises

follow the link: mixed tenses

Advertisements

[3D/3F] Grammar task 6

Extra practice for Matura 2019
poziom podstawowy
struktury leksykalno-gramatyczne
follow the link:  grammar practice 6

Guests from Goerdeler-Gymnasium

On Friday 7th September We were hosting friends and teachers from Paderborn.
Mrs Gabriele Lambrechts visited our English lesson. She talked to us about her job and experience at a German school. She teaches English there! Mrs Lambrechts translated some phrases from English to German. She was excited about the lesson and also She learned, maybe not the hardest word, ‘Dzień dobry’ that She said when She came to the classroom.
Mrs Lambrechts talked about her trip to Cracow, which She really enjoyed by the way. She said that She was in love with Wawel and the famous Dragon there. Mrs Lambrechts is looking forward to get here back!
A student from Germany also took part in one of our lessons. He was really excited to see how we study in Poland.

by Patrycja Cichocka & Dominika Piotrowska

sdr

[3d] Grammar task 5

Extra practice for Matura 2019 PR [struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:  grammar practice 5

[3d] Grammar task 4

Extra practice for Matura 2019 PR [struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:  grammar practice 4

[3d] Grammar task 2

Extra practice for Matura 2019 PP/PR [struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:  grammar practice 2

Reported Speech – mowa zależna

Mowę zależnej (Reported Speech) używamy, kiedy chcemy przekazać czyjąś wypowiedź nie cytując dokładnie tego co ktoś powiedział, ale przekazując treść tej wypowiedzi.

Porównajmy zestawy zdań w mowie niezależnej i zależnej:

mowa niezależna mowa zależna
Lara said: “I’m pretty.” Lara said (that) she was pretty.
 Lara powiedziała: “Jestem piękna.” Lara powiedziała, że jest piękna.
Tom said: “I don’t smoke.” Tom said (that) he didn’t smoke.
 Tom powiedział: “Nie palę.” Tom powiedział, że nie pali.
They said: “We have never lied.” They said (that) they had never lied.
Powiedzieli: “Nigdy nie kłamaliśmy.” Powiedzieli, że nigdy nie kłamali.
Ann said “I will be famous one day.” Ann said (that) she would be famous one day.
Ann powiedziała: “Pewnego dnia będę sławna.” Ann powiedziała, że pewnego dnia będzie sławna.
My parents said: “We can’t let you go.” My parents said (that) they couldn’t let me go.
Moi rodzice powiedzieli: “Nie możemy cię puścić.” Moi rodzice powiedzieli, że nie mogą mnie puścić.
Rafał said: “I’m not joking.” Rafał said (that) he wasn’t joking.
 Rafał powiedział: ” Nie żartuję.” Rafał powiedział, że nie żartuje.

Zauważmy, że w zdaniach w prawej kolumnie zmienił się czas! To bardzo ważna uwaga, ponieważ w mowie zależnej mamy do czynienia z tzw. następstwem czasów. W języku polskim nie spotkamy się z czymś takim, więc szczególnie ważne jest zrozumienie tego zjawiska. W największym skrócie stosowanie następstwa czasów polega na COFNIĘCIU czasu użytego w zdaniu podrzędnym.

Oto zestawienie zmian czasów:

mowa niezależna mowa zależna
Present Simple » Past Simple
Sue said “I don’t like him.” » Sue said (that) she didn’t like him.
Present Continuous » Past Continuous
“The sun is shining,” he said. » He said the sun was shining.
Past Simple » Past Perfect
Monica said “I wrote a letter.” » Monica said she had written a letter.
Present Perfect » Past Perfect
“I have lost my keys,” said Mike. » Mike said (that) he had lost his keys.
Present Perfect Continuous » Past Perfect Continuous
Mr Brown said “I’ve been working for this company for 3 years.” » Mr Brown said he had been working for that company for 3 years.
Future Simple » Future in the Past
“I will do it tomorrow,” said Jenny. » Jenny said she would do it the next day.
Future Continuous » Future Continuous in the Past
“She will be working on the project tomorrow at 5,” said George. » George said she would be working on the project the next day at 5.

Także niektóre czasowniki modalne się zmieniają:

mowa niezależna mowa zależna
will » would
can » could
may » might
shall » should
would » would
could » could
might » might
should » should

Inne określenia czasu zmieniamy następująco:

mowa niezależna mowa zależna
yesterday the day before
last week the week before
tomorrow the next day/the following day
next week/month the following week/month
now then
2 years ago 2 years before

Żeby zdanie w mowie zależnej było logiczne, użyte przez mówiącego określenia miejsca zmieniamy w następujący sposób:

mowa niezależna mowa zależna
here there
tutaj tam
in this room in that room/in the room
w tym pokoju w tamtym pokoju

Pytania w mowie zależnej zachowują szyk zdania oznajmującego! Trzeba zwrócić szczególną uwagę na kolejność słów w zdaniu. Spójrzmy na przykłady (oczywiście pamiętamy cały czas o zasadzie następstwa czasów):

mowa niezależna mowa zależna
“Will you give me my book back?” Mike asked me if I would give him his book back.
Oddasz mi moją książkę? Mike zapytał mnie, czy mu oddam jego książkę.
“Do you love her?” Tom asked me whether I loved her.
Kochasz ją? Tom zapytał mnie, czy ja kocham.
“Did mother make a delicious cake?” My brother asked me if mother had made a delicious cake.
Czy mama zrobiła pyszne ciasto? Mój brat zapytał mnie, czy mama zrobiła pyszne ciasto.

Powyższe pytania należą do grupy tzw. yes/no questions – w mowie zależnej wstawiamy w takim przypadku jeden ze spójników: if lub whether, oba tłumaczymy jako czy z tym, że whether jest bardziej formalne.
Jeśli w pytaniu pojawia się zaimek zaczynający sie na wh- ten sam zaimek musi pojawić się w pytaniu w mowie zależnej:

mowa niezależna mowa zależna
What is his name?” They asked me what his name was.
Jak on się nazywa? Oni zapytali mnie jak on się nazywa.
(zwróćmy szczególną uwagę na szyk zdania angielskiego!)
Where will you be tomorrow at 5?” I asked her where she would be the next day at 5.
Gdzie będziesz jutro o 5? Zapytałem ją gdzie będzie jutro o 5.
When is your wife coming back?” asked Mary. Mary asked when his wife was coming back.
“Kiedy wraca twoja żona?” zapytała Mary. Mary zapytała kiedy wraca jego żona.

We wszystkich powyższych zdaniach używaliśmy czasownika to ask do zrelacjonowania pytania – czasowników, których możemy użyć jest oczywiście więcej:

to ask pytać
to inquire pytać się, dowiadywać
to want to know chcieć wiedzieć
mowa niezależna mowa zależna
“Will you come?” Sue wanted to know if I would come.
Przyjdziesz? Sue chciała wiedzieć, czy przyjdę.

Do pozostałych zdań, charakterystycznych dla mowy zależnej należą rozkazy i zakazy.
W rozkazach, w mowie zależnej (indirect speech) stosujemy tzw. konstrukcję bezokolicznikową (czasownik wraz z „to”) a słowo „say” (mówić) najczęściej zastępujemy odpowiednio odmienionym „tell” (powiedzieć), „ask” (poprosić), „order” (nakazać) lub „command” (rozkazać).


Direct speech (DS)
: „Please come here” Maria asked her student. – Podejdź tutaj – poprosiła Maria swojego ucznia.

Indirect speech (IS): Maria asked her student to come there. – Maria poprosiła swojego ucznia aby tam przyszedł.

W przeczeniach zdania, słowo “to” poprzedzamy słowem „not”.

Analogicznie, kolejne zdania brzmieć będą:

DS.: „Do it right now” she told him.

IS: She told him to do it right then.

DS: “I want you to phone him immediately” she ordered John.

IS: She ordered John to phone him immediately.

DS: “Don’t go there” she told him.

IS: She told him not to go there.

 

https://www.english-grammar.at

http://www.perfect-english-grammar.com

http://www.englisch-hilfen.de/en

http://www.ego4u.com

http://www.tolearnenglish.com

[3d] Grammar task 1

Extra practice for Matura 2018 [struktury leksykalno-gramatyczne]
follow the link:  grammar practice 1

[2a] Homework unit7 grammar

Unit 7 part1 Reported Speech
Unit 7 part2 summative practice

[3d/3f] Reading task 1

Extra practice for Matura 2019 PP PR – follow the link: reading task 1 

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: