Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the month “May, 2017”

Have something done

Konstrukcji have something done używamy: 

– Gdy chcemy powiedzieć o czymś, co zostało zlecone komuś do zrobienia, wykonania dla nas.

I had my car repaired. – Zleciłem komuś naprawę samochodu.

– W sytuacjach nieprzyjemnych, – np. gdy mówimy o jakiejś kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu itp.

He has his wig blown away by the wind. – Jego peruka została porwana przez wiatr.

I had my car stolen – Ukradli mi samochód.

Porównajmy zdania:

I repaired my pen – naprawiłem swój długopis (sam to zrobiłem)

I had my pen repaired – naprawiłem swój długopis (nie sam – zleciłem naprawienie go komuś).

Kate cut her hair – Kate obcięła włosy (obcięła je sama)

Kate had her hair cut – Kate obcięła włosy (nie zrobiła tego sama, ktoś zrobił to za nią)

Tworzenie: 

Podmiotem zawsze jest człowiek. Konstrukcję have something done tworzymy następująco:

Have / get + dopełnienie + czasownik w III formie

Przykłady w różnych czasach:

present simple  –  She has her room painted.

present continuous  –   She is having her room painted.

past simple   –  She had her room painted.

past continuous   –  She was having her room painted.

present perfect  –   She has had her room painted.

present perfect continuous  –   She has been having her room painted.

past perfect   –  She had had her room painted.

past perfect continuous  –   She had been having her room painted.

future simple   –  She will have her room painted.

future continuous   –  She will be having her room painted.

Czasownik ‘to have’ w konstrukcji have something done tworzy swoje pytania i przeczenia w oparciu o operatory poszczególnych czasów: do/does w present simple i did w past simple.

Przykład:

Did she have her room painted?

She doesn’t have her room painted.

Zamiast have możemy użyć również get.

Przykład:

Get – używamy w zdaniach formalnych.
Have – używamy w zdaniach nie formalnych.

She has had it painted = She has got it painted.
She often has it painted = She often gets it painted.

EXERCISES:

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/participles/exercises?08

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1759

http://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_09_012e?cc=pl&selLanguage=pl

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-76121.php

http://angielski.na6.pl/have_sth_done_cwiczenia

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.havdon.p.htm

Advertisements

Passive voice – strona bierna

Podobnie jak w języku polskim tak i w języku angielskim zdania występują w tzw. stronie czynnej (active voice) oraz stronie biernej (passive voice). Przy przekształceniu strony czynnej na stronę bierną dokonujemy zamiany podmiotu i dopełnienia zdania. Innymi słowy dopełnienie staje się podmiotem a podmiot staje się dopełnieniem w zdaniu w stronie biernej.

Angielska stronę bierną (passive voice) tworzymy niemalże tak samo jak polską, czyli za pomocą odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz formy Past Participle, czyli trzeciej formy z tabelki czasowników nieregularnych lub końcówki -ed dodanej do czasowników regularnych. I tak, strona bierna w określonych czasach będzie wyglądać:

forma ‘to be’
dla danego czasu
past participle
(III forma)
Present Continuous A book is being written.
Books are being written.
Present Simple A book is written.
Books are written.
Present Perfect A book has been written.
Books have been written.
Past Simple A book was written.
Books were written.
Past Continuous A book was being written.
Books were being written.
Past Perfect A book had been written.
Books had been written.
Future Simple A book will be written.
Books will be written.
modal verbs A book can/could/may/might/should/would + be written.
Books can/could/may/might/should/would + be written.

https://www.ang.pl/cwiczenia/strona-bierna

http://www.e-angielski.com/gramatyka/passive-voice-revision

https://www.ang.pl/cwiczenia/943

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive

http://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercises.html

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: