Morawa in English

II LO Przemyśl, Poland

XXXVIII Olimpiada Języka Angielskiego

Terminarz Olimpiady w roku szkolnym 2013/2014

1. Zawody I stopnia – szkolne
• Do dnia 20 października 2012 r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły wypełniając formularz zgłoszenia w internecie
• Zgłoszenie zawierać powinno:
1. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu
2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego w szkole zawody I stopnia (osoba ta będzie uprawniona do pobrania testów pisemnych wraz z kluczem)
3. adres e-mail na jaki można kontaktować się z nauczycielem prowadzącym zawody szkolne
4. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach
• 18  listopada 2013 r. uczniowie piszą pracę pisemną (test)
• Do dnia 25 listopada 2013 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone przez siebie prace, które uzyskały co najmniej 30 punktów, do właściwego KOMITETU OKRĘGOWEGO wraz z protokołem egzaminu celem weryfikacji.
• Wyniki zawodów I stopnia ogłoszone zostaną na stronie WWW Olimpiady www.oja.wsjo.pl oraz przesłane zostaną do szkół biorących udział do dnia 20 grudnia 2013 r.
2. Zawody II stopnia – okręgowe
       Prace pisemne (testy) zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą strony internetowej
• do dnia 20 grudnia 2013 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o dokładnej organizacji tych zawodów (część pisemna zawodów II stopnia zostanie przeprowadzona we wszystkich okręgach w tym samym dniu, o tej samej godzinie, w poszczególnych szkołach).
• w dniu 20 stycznia 2014 roku o godz. 9.00 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna. Testy zostaną przesłane do szkół przez Komitet Główny. Po rozwiązaniu testów przez uczniów nauczyciele przesyłają je do poszczególnych Komitetów Okręgowych, w których zostaną sprawdzone i ocenione.
• Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie do 31 stycznia 2014 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.
3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
• do dnia 1 marca 2014 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
• zawody centralne odbędą się w dniach 7-8 kwietnia 2014 r.

Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego:  www.oja.wsjo.pl
Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013