Morawa in English

II LO Przemyśl, Poland

Egzamin maturalny od maja 2015

Co zmienia się na egzaminie maturalnym od 2015 roku
Zmiany dotknęły przede wszystkim egzamin pisemny, zaś w niemal niezmienionej formie pozostał egzamin ustny.
Zmiany w egzaminie na poziomie podstawowym:

 1. Zastosowano krótsze teksty, sprawdzające więcej umiejętności zapisanych w nowej podstawie programowej.
 2. Zwiększono różnorodność tekstów, wprowadzając nieco większą liczbę tekstów użytkowych.
 3. Zwiększono liczbę zadań na dobieranie i wielokrotny wybór, kosztem zadań typu prawda/fałsz, co zmniejsza podatność na zgadywanie i poprawia rzetelność testu. Względy finansowe uniemożliwiają wprowadzenie dodatkowych zadań otwartych.
 4. Wprowadzono zadania sprawdzające bezpośrednio znajomość środków językowych.
 5. Ograniczono wypowiedź pisemną do jednego zadania, którym jest list prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym.
 6. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, zwracając uwagę nie tylko na przekazanie informacji, ale również na sposób, w jaki zostało to zrobione. Osobno oceniane jest uwzględnienie i rozwinięcie każdego elementu polecenia.

Zmiany w egzaminie na poziomie rozszerzonym:

 1. Wprowadzono jeden arkusz, skracając również czas trwania egzaminu do 150 minut.
 2. Zwiększono liczbę sprawdzanych umiejętności, wprowadzając np. rozróżnianie faktów i opinii.
 3. Wyrównano wartość wszystkich części egzaminu, zmieniając liczbę punktów za zadania w poszczególnych częściach.
 4. Zmieniono obowiązujące formy wypowiedzi pisemnej. Obecnie zdający będzie mógł wybrać jeden z dwóch tematów. Możliwe formy wypowiedzi to rozprawka, artykuł i list formalny.
 5. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, wprowadzając m.in. kryterium oceniające łącznie treść i formę.

Zmiany w egzaminie na poziomie dwujęzycznym:
Poziom dwujęzyczny został udostępniony dla wszystkich abiturientów i nie jest, jak dotychczas, zarezerwowany tylko dla absolwentów klas dwujęzycznych.


1. Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

EGZAMIN USTNY BEZ OKREŚLENIA POZIOMU
Podstawa IV.1
Czas trwania ok. 15min
Liczba punktów maksimum – 30 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 9 pkt / 30%
Zadania Rozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 2 min.)
Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min.)
Zadanie 2. Opis zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania z nim związane (ok. 3 min.)
Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (ok. 5 min.)
Oceniane umiejętności Sprawność komunikacyjna (3 x 6 pkt = 18 pkt)
Zakres środków leks.-gram. (4 pkt)
Poprawność językowa (4 pkt)
Wymowa (2 pkt)
Płynność wypowiedzi (2 pkt)
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Podstawa IV.1P
Czas trwania 120 min
Liczba punktów maksimum – 50 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 15 pkt / 30%
Rozumienie ze słuchu – 15 pkt / 30%
Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 20 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji
Rozumienie tekstów pisanych – 15 pkt / 30%
Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub adaptowane, w sumie ok. 1100 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, rozpoznawanie związków między częściami tekstu
Znajomość środków językowych – 10 pkt / 20%
Teksty Tekst narracyjny, minidialogi, pojedyncze zdania
Zadania 2-3 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych
Wypowiedź pisemna – 10 pkt / 20%
Teksty tworzone List prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym
Zadania Jedno zadanie, polecenie po polsku z czterema podanymi elementami, które należy przedstawić i rozwinąć w swojej wypowiedzi (80-130 słów)
Oceniane umiejętności Przekazanie treści, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa


2. Język obcy jako przedmiot dodatkowy

EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Podstawa IV.1r
Czas trwania 150 min (jeden arkusz)
Liczba punktów maksimum – 50 pkt / 100%, bez progu zaliczenia
Rozumienie ze słuchu – 12 pkt / 24%
Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 25 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii
Rozumienie tekstów pisanych – 13 pkt / 26%
Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie adaptowane, w sumie ok. 1500 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu
Znajomość środków językowych – 12 pkt / 24%
Teksty Tekst narracyjny, pojedyncze zdania
Zadania 2-3 zadania zamknięte i otwarte typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenia fragmentów zdań na język obcy
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych
Wypowiedź pisemna – 13 pkt / 26%
Teksty tworzone List formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny
Zadania Jedno zadanie, dwa tematy do wyboru, sformułowane po polsku, z dwoma podanymi elementami, które należy omówić w swojej wypowiedzi (200-250 słów)
Oceniane umiejętności Tworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa
Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013