Morawa in English

II LO Przemysl, Poland

Archive for the month “January, 2013”

must – have to – mustn’t – needn’t – make – let – be allowed to

must, have to, don’t have to, mustn’t, needn’t

 1. must to czasownik modalny i oznacza w języku polskim “musieć”
 2. must służy do wyrażania naszej opinii o konieczności zrobienia czegoś, ważności wykonania jakiejś czynności, wyraża tzw. przymus wewnętrzny:
  I must do homework or else I get a fail mark.– Muszę zrobić zadanie domowe inaczej dostanę jedynkę.
  must używamy również gdy chcemy wyrazić naszą pewność, przekonanie o czymś:
  Helen lives in close proximity to the airport. It must be noisy. – Helana mieszka w pobliżu lotniska. Tam musi być hałaśliwie.
 3. forma przecząca od “must” to must not – mustn’t jednak nie oznacza jakby się mogło wydawać “nie musisz”, a “nie wolno”.
 4. must nie posiada formy przeszłej, nie używamy “must” w czasach przeszłych – formą zamienną w przeszłości jest had to
 5. po czasowniku “must” podobnie jak po innych czasownikach modalnych stawiamy czasownik w bezokoliczniku: MUST + INFINITIVE
 6. zamiast “must” można stosować również zwrot to have to do sth – są jednak pewne różnice w użyciu
  must” możemy używać jedynie w czasie teraźniejszym Present Simple, natomiast zwrot “have to” stosuje się w różnych czasach i konstrukcjach gramatycznych np. z will, might, may, etc. 
  UWAGA! Jeżeli mówimy, że ktoś jest do czegoś zobligowany, ma coś zrobić jednak nie wyraża to naszej ani nikogo innego opinii na ten temat nie możemu używać “must“, wtedy musimy użyć “have to“, które odnosi się do tzw. przymusu zewnętrznego
 7. mustn’t i dont’ have to są zupełnie różne znaczeniowo – mustn’t nie oznacza jakby się mogło wydawać “nie musisz”, a “nie wolno”. Oznacza to, że gdy mówimy mustn’t zakazujemy komuś wykonywania czegoś i ważne jest dla nas by ten ktoś tego czegoś nie zrobił. Natomiast gdy używamy don’t have to sytuacja jest zupełnie inna, na język polski można by ten zwrot przetłumaczyć “nie musisz“, oznacza to, że nie musisz czegoś robić jeśli nie chcesz, ale możesz to zrobić.
  mustn’t don’t have to (do)
  You must not forget to take your malaria medication while your are in the tropics. – 
  Nie wolno ci zapomnieć wziąść lekarstwa na malarię kiedy będziesz w tropikach.
  (zakaz wykonania czegoś, zwykle odnoszący się do bliskiej przyszłości)
  You don’t have to tell him.
  Nie musisz 
  mówić mu tego.
  (zalecamy komuś by tego nie robił, ale jeśli będzie chciał to może to zrobić)
  needn’t (do)
  We needn’t hurry, we have plenty of time. –
  Nie musimy/Nie potrzebujemy 
  się śpieszyć, mamy dużo czasu.
  (nie musimy czegoś robić, ale możemy)
 8. Zamiennie z “have to (do)” możemy używać zwrotu “have got to (do)
 9. Podobnie jak zwrotu ” don’t have to do” możemy używać “needn’t do” – oznacza on również, że nie musisz czegoś robić jeśli nie chcesz.

10 Przeczenie “need not” (“needn’t“) oznacza ‘nie musieć’ i jest używane jako zanegowany odpowiednik czasownika “must” ‘musieć’:

A: Must I take my book with me?
Czy muszę zabrać ze sobą moją książkę?
B: No, you needn’t take your book with you.
Nie, nie musisz jej ze sobą zabierać.

Zdania z “must not” (“mustn’t“) wyrażają natomiast zakaz i nie są nigdy odpowiedzią na pytania takie jak powyżej:

– You mustn’t take your book with you.
Nie wolno ci zabrać ze sobą twojej książki.
– In future, you mustn’t be so careless.
W przyszłości nie możesz być tak nieostrożny.

Konstrukcja “do not have to” (“don’t have to“) może być negatywnym odpowiednikiem zarówno zdań zawierających “must“, jak i zdań zawierających “have to” (‘musieć’). W obu przypadkach znaczenie jest takie samo – ‘nie musieć’:

A: Must I be there earlier?
Czy muszę być tam wcześniej?
B: No, you don’t have to be there earlier.
Nie, nie musisz być tam wcześniej.
A: Do I have to come tomorrow?
Czy muszę przyjść jutro?
B: No, you don’t have to come tomorrow.
Nie, nie musisz jutro przychodzić.

Konstrukcja “do not have to” (w odróżnieniu od zanegowanych czasowników modalnych “need not“, “must not“) może występować w czasie przyszłym (“will not have to”/”won’t have to”) i przeszłym “did not have to”/”didn’t have to”:

A: Will I have to give it back to you?
Czy będę musiał ci to oddać?
B: No, you won’t have to give it back to me.
Nie, nie będziesz musiał mi tego oddawać.
A: Did I have to give it back to you?
Czy musiałem ci to oddać?
A: No, you didn’t have to give it back to me.
Nie, nie musiałeś mi tego oddawać.

homework03_[save hw1]  [save hw2]

make, let, be allowed to

 • make somebody do something – kazać/spowodować, aby ktoś coś zrobił
  When I was a young boy, my parents always made me tidy my room.
  (Kiedy byłem mały, rodzice zawsze kazali mi sprzątać mój pokój.)
  When you serve in the army, they make you obey each and every order.
  (Gdy służysz w wojsku, każą ci słuchać każdego, co do jednego, rozkazu.)
  Louis de Funes comedies always make me laugh.
  (Komedie Louisa de Funes zawsze mnie rozśmieszają.)
 • let somebody do someting – pozwolić komuś coś zrobić
  I will never let you go there on your own.
  ( Nigdy nie pozwolę pójść ci tam samemu.)
  My Mum never lets me come back home after eleven.
  (Mama nigdy nie pozwala mi wraca? do domu po jedenastej.)
  She lets her children eat ice-cream even in cold weather.
  (Pozwala dzieciom jeść lody, nawet w chłodną pogodę.)
 • be allowed to do someting – mieć pozwolone, aby coś zrobić (= wolno mi, jemu, etc)
  You will never be allowed to go there on your own.
  ( Nigdy nie wolno ci będzie pójść tam samemu.)
  I am never allowed to come back home after eleven by my Mum.
  (Nigdy nie wolno mi wracać do domu po jedenastej.)
  Her children are allowed to eat ice-cream even in cold weather.
  (Jej dzieciom wolno jeść lody, nawet w chłodną pogodę.)

homework03_[save hw3]

Advertisements

Homework 3c [gr. niem]

New Matura Success:

– Unit 7 page 62  ’A brave new world?’
– Unit 8 page 71  ’The best job in the world’
– Unit 9 page 82  ’Sunshine’

The test is on 05.02.2013.

Homework***4

homework***

[save doc]   [save pdf]   [save key]

This homework exercise is meant for those students  who are willing to learn more than the regular classroom lesson. Feel free to join and fill in the exercises.  Send your answers using the comment box and don’t forget to sign it with your name.
Every comment is welcome:)

The task is open from 9 pm to 10 pm.
Good luck!

and the winners are:

Natalia 32/37 points

Katarzyna 28/37 points

Karolina 26/37 points

Anita 22/37 points

Joanna 20/37 points

The funniest English idioms

10-funniest-idioms-poster

History of English in 10 minutes

A look at the history of the English language without the boring bits:

Homework***

homework***

[save doc]   [save pdf]   [save key]

This homework exercise is meant for those students  who are willing to learn more than the regular classroom lesson. Feel free to join and fill in the exercises.  Send your answers using the comment box and don’t forget to sign it with your name.
Every comment is welcome:)

The task is open from 9 pm to 10 pm
Good luck!

 

What’s in the name 5?

Konkurs języka angielskiego Fox 2013

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Ideą konkursu – obecnie jest to jego XIII edycja – jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. I-II gimnazjum), Lions (III kl. gimnazjum, I kl. liceum), Eagles (II-III kl. szkół ponadgimnazjalnych).

Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie – w tym roku szkolnym odbędzie się 26 lutego 2013 r.

Konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów wszystkich typów szkół powstał w roku szkolnym 2000/2001. Pierwsza edycja odbyła się w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony młodzieży i nauczycieli został rozszerzony na cały kraj.

Do tej pory w konkursie wzięło udział ponad 332 tys. uczniów z Polski oraz ze szkół z polskim językiem nauczania z Czech.
Główną nagrodą w konkursie jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Bunnies – Eagles. W roku szkolnym 2011/12 obóz taki odbył się w dniach 11 – 18 sierpnia 2012 r. w Ochotnicy Dolnej.

Informacje o zapisach można uzyskać u nauczycieli języka angielskiego.

Materiały przygotowawcze do konkursu.

Pocztówka do znajomych

Pocztówka (a postcard) to krótki tekst użytkowy, rodzaj krótkiego listu, pisany do znajomych lub rodziny w celu powiadomienia ich o swoim pobycie w jakimś miejscu lub innych wydarzeniach związanych z tym pobytem. 

Tradycyjna pocztówka może składać się z następujących elementów:

pocztówka011

Przykładowy model pocztówki:

pocztówka022

Przykładowe polecenia do napisania pocztówki:

1 Jesteś na wakacjach w polskich Tatrach. Napisz pocztówkę do znajomej/znajomego w Anglii, w której poinformujesz o:

– miejscu swojego pobytu,
– czynnościach wykonywanych każdego dnia,
– tym, co Ci się tu najbardziej podoba/ nie podoba,
– planach na kolejny dzień.

2 Przebywasz na obozie sportowym. Napisz pocztówkę do znajomego z Anglii.

    -Poinformuj go, gdzie spędzasz wakacje.
    -Podaj powód, dla którego zdecydowałeś/aś się wziąć udział w tym obozie.
    -Napisz, w jakich zajęciach sportowych bierzesz udział.
    -Wspomnij o planowanym spotkaniu ze znanym sportowcem.

3 Twój kolega/Twoja koleżanka z kursu językowego w Londynie żeni się/wychodzi za mąż. Napisz pocztówkę z gratulacjami:

   – Złóż gratulacje z okazji tego wydarzenia.
   – Złóż życzenia na nową drogę życia.
    – Podziękuj za zaproszenie na ślub.
    – Przeproś, że nie możesz przyjechać.

 Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji zawartych w polecaniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

2012 in review

The WordPress.com prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 7,300 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 12 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Post Navigation

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: