Morawa in English

II LO Przemyśl, Poland

Rozprawka: za i przeciw

Jednym z rodzajów rozprawek jest rozprawka ‘za i przeciw’, która przedstawia wady i zalety. Jest to tekst formalny, w którym przedstawione są przeciwne punkty widzenia jednego tematu, korzyści i skutki uboczne, plusy i minusy jakiegoś zagadnienia.

Rozprawka powinna zawierać:

a)      wstęp, w którym przedstawiamy temat. To oznacza ogólne omówienie tematu, lecz bez podawania naszej opinii;

b)      rozwinięcie, w którym przedstawiamy argumenty za i przeciw (w osobnych paragrafach) wraz z uzasadnieniem;

c)      zakończenie, w którym możemy podać nasz punkt widzenia bądź zrównoważone przemyślenia.

Uwaga: W tego typu rozprawce nie należy używać słów wyrażających opinię (I believe, I think itd.) we wstępie i rozwinięciu. Takie wyrażenia mogą być dopiero użyte w końcowym paragrafie, gdzie przedstawimy naszą opinię.

Przed i w czasie pisania rozprawki:

– zrób listę argumentów za i przeciw zanim zaczniesz pisać rozprawkę;
– napisz rozwinięte paragrafy, w których twoje argumenty poparte są uzasadnieniem;
– używaj stylu formalnego (nie stosuj skróconych form, wyrażeń potocznych czy idiomów);
– spróbuj włączyć cytat istotny dla tematu;
– rozpoczynaj każdy paragraf tzw. zdaniem tematycznym (topic sentence), które streszcza to, o czym jest ten paragraf.

Linking words / phrases:

– to introduce points: one major advantage/disadvantage of, a further advantage, one point of view in favour of/against;
– to list points: in the first place, first of all, to start with, secondly, thirdly, finally, last but not least;
– to add more points to the same topic: what is more, furthermore, also, in addition to this/that, besides, apart from this/that, not to mention the fact that;
– to make contrasting points: on the other hand, however, in spite of, while, nevertheless, despite, even though, although, it can be argued that;
– to introduce examples: for example, for instance, like, especially, such as, in particular;
– to conclude: to sum up, all in all, all things considered, in conclusion, on the whole, taking everything into account, as was previously stated.

Przykłady i schematy rozprawki:  [zapisz1]  [zapisz2]  [zapisz3]

Homework:  [zapisz]

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: