Morawa in English

II LO Przemyśl, Poland

XXXVII Olimpiada Języka Angielskiego

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów przedstawiamy terminarz 37 Olimpiady Języka Angielskiego, która realizowana będzie w roku szkolnym 2012/2013.

TERMINARZ    ZAWODÓW

1. Zawody I stopnia – szkolne
– Do dnia 10 października 2012 r. uczniowie chcący wziąć udział w Olimpiadzie zgłaszają się do swoich nauczycieli języka angielskiego
19 listopada 2012 r. uczniowie piszą pracę pisemną (test)
– Wyniki zawodów I stopnia ogłoszone zostaną na stronie  internetowej Olimpiady oraz przesłane zostaną do szkół biorących udział do dnia 20 grudnia 2012 r.

2. Zawody II stopnia – okręgowe
Prace pisemne (testy) zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym za pomocą strony internetowej do dnia 20 grudnia 2012 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o ich miejscu i czasie (zawody II stopnia zostaną przeprowadzone we wszystkich okręgach w tym samym dniu, o tej samej godzinie, w miejscu wyznaczonym przez odpowiedni Komitet Okręgowy), w dniu 21 stycznia 2013 roku o godz. 9.00 rozpoczną się zawody II stopnia. Zawody te będą trwały od 21 stycznia do 22 stycznia 2013 roku.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
– do dnia 1 marca 2013 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów,
– zawody centralne odbędą się w dniach 15-16 kwietnia 2013 r.

Uczeń przystępujący do I i II etapu zawodów powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej. Ponadto winien wykazać się wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA. W dalszej części Wytycznych podajemy listę pozycji, które mogą ułatwić samodzielne przygotowanie się do II i III etapu Olimpiady.
Zaleca się również czytanie tygodników krajowych i zagranicznych informujących o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Materiał szkolny dotyczący polskiej oraz światowej literatury, kultury i życia politycznego również obowiązuje.

Wszystkie informacje na temat Olimpiady, przykładowe zadania egzaminacyjne z lat poprzednich, wymagania i bibliografię można znaleźć na stronie Olimpiady Języka Angielskiego.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Morawa bloggt auf Deutsch!

für alle in der Schule, die Deutsch mögen

AnswerIt

Funny pictures & cartoons to make you smile.

Discover True Learning English

One Step To Better English

Gramorak's Blog

A haven for grammar bunnies

Luke's ENGLISH Podcast

Listen to Real British English

English with Jennifer

A blog for teachers

Learn British English

New material at http://www.learnbritishenglish.co.uk/ from April 2013

%d bloggers like this: